joi, 31 martie 2011

Noi în Univers

Probabil tot mai mulţi dintre noi ne întrebăm care este locul nostru în Univers. Care sunt realităţile ierarhiilor mai largi care ne influenţează? Cum este şi cum evoluează acest spaţiu gigantic pe care îl contemplăm seara şi îi intuim imensitatea şi lumile de posibilităţi? Nu am găsit nicăieri o tratare globală a tuturor acestor probleme într-un mod coerent, unitar, sistematic. Astfel, acum câteva luni mi-a încolţit provocarea de a contura un asemenea deziderat, încercând totuşi să îl ţin în limite rezonabile, dar în acelaşi timp şi expresiv, încât să surprindă realităţile holarhice ale spaţiului Universului în care suntem prezenţi.
Nu doresc să afirm că împletirile de mai jos ale cunoştinţelor şi supoziţiile mele au valoare de adevăr absolut şi că unele intuiţii sau date nu pot fi reinterpretate cine ştie când. Pur şi simplu am conturat o imagine largă, de ansamblu, a existenţei noastre, la niveluri tot mai largi şi tot mai îndepărtate de lumea noastră familiară, cotidiană. Locul nostru în Univers. Poate că citind rândurile de mai jos, mintea voastră se va opri uimită din problemele cotidiene şi din pornirile sale, va simţi o realitate mai largă, îşi va lărgi orizonturile şi va înţelege că sunt lucruri care contează dramatic mai mult decât un mic moft neîmplinit, o mică răfuială, o banală conversaţie sau o mică durere trecătoare.

miercuri, 16 martie 2011

Când treci...


În toate sistemele, la toate nivelurile ierarhice, există un spaţiu de manifestare al tuturor energiilor, formelor şi codurilor, simultan. Un spaţiu larg deschis şi interferat pe nivele multiple.
Ne sprijinim pe un Pământ care nucleează şi atingem un Cer care infuzează.
Ceea ce se întâmplă se descarcă în spaţiul de nucleaţie, decantează în forme şi procese. Intră în spaţiul de percepţie şi reacţie al formelor.
Trăim ca forme pe un strat-peliculă, epidermic, ţesut şi condiţionat de alte trăiri şi forme, interferate de diverse descărcări şi schimburi de energii.

Noi reacţii