miercuri, 1 noiembrie 2017

Hotarele Turzii - 3. Buha (Sfântu-Ion I)

Buha este un teritoriu administrativ situat în intravilanul municipiului Turda, fiind cunoscut sub numele T8 (Trupul 8), sau Sfântu-Ion I. În momentul de faţă, este înglobat în municipiul Turda sub denumirea Str. Ghindei.
Trupul Buha este situat pe malul stâng al pârâului Aluniş (Pârâul Mic Sărat), în amonte de vărsarea acestuia în râul Arieş, pe terasele de la nord de râul Arieş, sub Dealul Bogoi.
La Buha se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din extremitatea estică a cartierului Poştarât (Str. Petru Maior), pe un drum local nepavat (Str. Ghindei), încă 400 m. Toate căile de acces sunt nepavate, drumuri locale, unele fiind cuprinse în denumiri de străzi noi. Se mai poate ajunge aici, dinspre cartierul Oprişani, de la capătul nordic al Aleei Plopilor, trecând un pod realizat relativ recent peste râul Arieş (înainte trecerea se făcea cu ajutorul unor bărci), iar apoi pe un drum local prin pădurea de pini din lunca râului Arieş, încă 750 m în direcţie nord-estică. O altă legătură, mai greu practicabilă, ar fi de-a lungul pârâului Aluniş, spre amonte (Str. Alunişului), care ajunge la limita sud-vestică a cartierului Băile Sărate (făcând conexiunea cu Drumul Ceanului). În decursul verii, la ape mici, o cărare ce însoteşte malul stâng al râului Arieş, spre aval, face legătura dinspre Buha spre fostul cătun Sfântu-Ion (Sfântu-Ion II).
Adresa trupului Buha este Turda, Str. Ghindei, având următoarea poziţie GPS: 46.567769 ° latitudine nordică, 23.816707 ° longitudine estică (46°34'04.0"N, 23°49'00.2"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a trupului Buha din intravilanul municipiului Turda

În prezent, hotarul Buha numără 11 gospodării, dar şi o serie de alte locuinţe temporare, în trecut ele fiind recenzate împreună cu celălalt hotar din vecinătate – hotarul Sfântu-Ion (II).
Ca şi limite ale trupului Buha, întâlnim spre nord Trupul 11 (T1 / fostul C.A.P. Unirea), spre est Trupul 9 (T9 / Trupul Sfântu-Ion II), spre sud municipiul Turda (cartierul Oprişani), iar spre vest tot municipiul Turda (cartierul Poştarât).
Denumirea acestui trup de intravilan derivă din denumirea locală a bufniţei („buhă”), o pasăre care îşi găseşte sălaş în ariile împădurite din această zonă, noaptea putând fi auzită adeseori, de-a lungul luncii râului Arieş.
În imediata apropiere a Trupului Buha, în partea de est a acestuia, se află o atracţie turistică locală – cascada Gâtu Poienii, pe cursul râului Arieş, la contactul dramatic al apelor cu abruptul Dealul Viilor, părţi din masa acestuia fiind relocate datorită mecanismului de subsăpare exercitat de malul concav al râului Arieş, supus eroziunii, mai ales la ape mari.
Relieful se prezintă sub forma unei terase largi (terasa a I-a) a luncii râului Arieş, spre sud, secondată de un versant abrupt al Dealului Bogoi spre nord (front de cuestă), şi un mic con de dejecţie la confluenţa pârâului Aluniş cu Arieşul.
Altitudinea maximă se înregistrează spre limita nord-vestică – 380 m (Dealul Bogoi), iar cea minimă spre limita sud-estică  - 312 m (pe malul râului Arieş), altitudinea medie fiind de circa 346 m, cu o desfăşurare mai largă a acestui ecart mai ales în partea central-nordică. Fundamentul reliefului este format îndeosebi din gresii şi argile carbonatice nisipoase ale Buglovianului, periferic fiind întâlnite sedimente depuse în Holocenul superior (pietrişuri şi nisipuri, spre periferia sudică), respectiv sedimente ale Pleistocenului superior (blocuri, pietrişuri, nisipuri, spre periferia nordică).
Hidrografia este reprezentată de râul Arieş, cu afluentul său pe stânga, pârâul Aluniş (Pârâul Mic Sărat).
Vegetaţia locului este specifică pădurilor de foioase, dar întâlnim şi plantaţii de pin, în scopul reducerii eroziunii (măsura a fost adoptată în vremea regimului comunist şi s-a dovedit a nu fi soluţia cea mai adecvată – coniferele acidifiază puternic solul, contribuind la dezgolirea lui de vegetaţie şi la erodarea acestuia la suprafaţă, chiar dacă rădăcinile pinilor par a fixa solul mai în profunzime). Plantaţii de pini întâlnim chiar şi în lunca Arieşului, aici în timpul regimului comunist fiind depozitate deşeuri chimice, urmele lor persistând şi astăzi, iar pentru fixarea locului s-a recurs la aceasta soluţie, pinii rezistând în condiţii extreme de substrat puternic degradat. O mare problemă privind amplasarea lor aici este faptul că această parte de luncă, de pe malul stâng al râului Arieş devine inundabilă la ape foarte mari, nefiind indiguită (spre deosebire de celălalt mal, cel drept).
Economia locală de bazează îndeosebi pe viticultură şi pomicultură, iar secundar creşterea animalelor.
Câteva poze realizate aici la data de 27 august 2013:
Fig. 2 - Depozite de deşeuri chimice (ditiotreitol?) din lunca râului Arieş fixate cu vegetaţie de pin

Fig. 3 - Turda, Str. Ghindei (hotar Buha / Sfântu-Ion I)

Fig. 4 - Pârâul Aluniş (Pârâul Mic Sărat)

Fig. 5 - Cuesta instalată la periferia sudică a Dealului Bogoi

Fig. 6 - Pintenul de la Gâtu Poienii erodat de râul Arieş

Fig. 7 - Cascada Gâtu Poienii, pe râul Arieş, la debit minim

Niciun comentariu:

Florentis